Završeno

DSP II - “Oni imaju puno veze sa svojim lokalnim kancelarijama i funkcijama”

LGA – “Akademija lokalne uprave” I, II, III, IV, V, VI.

“Jačanje kapaciteta za opštinske strateške sektore”

LGA Empower

“Strateški razvoj politike”