Područje rada

Dobro upravljanje i učinak

Održivi razvoj i lokalne finansije

Efikasna javna politika i efikasne javne usluge

Funkcionalnost i reforme u lokalnoj upravi

Područje rada

23 November 2018

Sesija “Izgradnja kapaciteta kancelarije unutrasnjeg revizora za pracenje, procenu i savetovanje” - "Orion" 10: 00-13: 00

15 November 2018

Regionalni sastanak sa organizacijama civilnog društva u regionu Uroševca, od 13:00

09 November 2018

Javna rasprava na temu "Lokalna Politika Obrazovanja" od 10:00 sati, "Orion" - Priština

05 November 2018

Sesija obuke o "Finansijskom okviru, izvršenju budžeta i izvještavanju na lokalnom nivou" - Hala "Orion" Priština

02 November 2018

Radionica (tri dana) za izradu Nacrta zakona o finansiranju lokalne samouprave (LFPL) - Republika Albanija

30 October 2018

Konferencija pod nazivom "Institucionalni mehanizmi u funkciji Zaštita radnika "-" Orion "Priština

26 October 2018

Sesion me održava kao "Si te permiresohen hartimi, monitorim i implementi i strategij" - objekti u Keverise se Republikese Kosoves.

24 October 2018

Regionalni sastanak sa organizacijama civilnog društva u regiji Priština - Kancelarije Instituta KLGI u Prištini

17 October 2018

'Lokalni finansijski okvir i finansijsko planiranje' - Konferencijska sala 'Orion'