Područje rada

Dobro upravljanje i učinak

Održivi razvoj i lokalne finansije

Efikasna javna politika i efikasne javne usluge

Funkcionalnost i reforme u lokalnoj upravi

Područje rada

20 June 2019

Radionica o izradi Strategije regionalnog razvoja do 2020. - 2030. godine - 'Bear sanctuary prishtina', Priština

30 May 2019

Studijska posjeta o "Formuli finansiranja i kriterijima za poseban grant za socijalne usluge" u Republici Albaniji

29 May 2019

Dvodnevna radionica o izradi nacrta zakona o finansiranju lokalne samouprave - Amazon Hotel, Obilic

24 May 2019

Radionica - "Formula finansiranja i kriterijumi za specijalni grant za socijalne usluge", "Pristina Forest Beech Hall" - Priština 10:00

23 May 2019

Radionica - "Uloga institucija na povecanju medjuopstinske saradnje na lokalnom nivou", Orion Konferencijska sala Priština - 10:00

08 May 2019

Radionica - "Nacrt administrativnog uputstva o organizaciji, funkcionisanju i saradnji sela, naselja i gradskih četvrti", sala "Orion" Priština - 11:00

06 May 2019

Radionica - "Formula finansiranja i kriterijumi za specijalni grant za socijalne usluge", Orion Konferencijska sala Priština - 10:00

23 April 2019

Javna rasprava na temu "Politika na lokalnom nivou na lokalnom nivou", Orion Konferencijska sala Priština - vreme 13:00

11 April 2019

Jednodnevna radionica na temu "Strategija regionalnog razvoja 2019-2029" - Orion, Priština - Vreme 10:00