Put do reformacije lokalne samouprave je i dalje dug

Visoki opštinski zvaničnici, koji su deo edikativnog programa Akademija za lokalnu samoupravu, održali su zasebne sastanke sa centralnim i lokalnim institucijama u Republici Albanije, konkretnije održali su diskusije sa g. Erion Veliaj, gradonačelnik Tirane i gđom. Enea Hoti, glavna savetnica Ministra za domaća pitanja, gde su razgovarali o procesu reforme lokalne samouprave u Republici Albanije i modelu vladavine u Tirani.

Sa sastanka između direktora KLGI instituta i gradonačelnika Tirane, g. Erion Viliaj, posebno su naglašeni izazovi lokalne uprave, invovativne mogućnosti za unapređenje urbanih centara, kako na Kosovu tako i u Albaniji, a razgovarali su i o procesu izrade zakona za Prištinu. Razgovarajući o obliku organizacije i kako Tirana funkcioniše, rečeno je da zakon za Prištinu poseduje realne mogućnosti da obuhvati elemente iz funkcionalne organizacije, na osnovu modela Tirane, sa posebnim naglaskon na aspekte koji se nadovezuju sa administrativnim jedinicama i funkcionalnim zonama, kako bi se segmentirale strateške i razvojne politike.

Imajući u vidu da prva ruka države jeste opština, i da prva usluga vlade dolazi putem opštine, postignuća jedne države direktno zavise od uspeha opštine kao institucije. Jednom rečju, država je jaka samo kada je opština jaka. Jasno je da su izazovi u lokalnoj samoupravi veliki, počevši od praznine među zakonima i sprovođenja u praksi, nedostatak kapaciteta za ekonomski razvoj, planiranje i strateško planiranje, kao dva osnovna preduslova za povećanje kvalitativnih usluga i povećanje blagostanja za građane.

Zaključak je bio da nezavisno od unapređenja lokalne samouprave, put ka reformama i dalje ostaje dug. I na putu ka procesu reformi, nama su potrebni kapaciteti planiranja, sprovođenja a prvenstveno su nam potrebni administrativni kapaciteti.