Odnosi između Kosovske Policije i Opština

Mesto: Hotel Golden
Datum: 17 April 2013

Predavaci:

Mr.Sc Lulzim Fushtica, Savetnik za bezbednost u zajednicama – ICITAP; Pravno Odeljenje – SAD

Major. Çlirim Hajdini, Kosovska Policija

•    Kako ojacati vladavinu zakona i bezbednost zajednica na lokalnom nivou

•     Poseta i predavanje u Kosovskoj Policiji

Mr.Sc Lulzim Fushtica, Savetnik za bezbednost u zajednici – ICITAP; Pravno Odeljenje – SAD

U svom izlaganju pomenuo je Pravni Okvir kao što su:


•    Ustav Republike Kosovo
•    Zakon o policiji
•    Zakon o bezbednosti i drumskom saobracaju
•    Zakon o zaštiti od vatre
•    Zakon o oružju
•    Nacionalna Strategija za Bezbednost Zajednica
•    Nacionalna Strategija za Sprecavanje Kriminala
•    Strategija Policije u Zajednici
•    Administrativno Uputstvo br. 27/2012 MPB- 03?2012 MALS o Opštinskim Savetima o Bezbednosti u Zajednici

On je dao i potrebna objašnjenja o Nacionalnoj Strategiji i Akcionom Planu za Bezbednost u Zajednici za period 2011 – 2016. Infrastruktura bezbednosti u zajednici je kao u nastavku:

Centralni nivo
MUP Divizija za bezbednost u zajednici,
Upravna Grupa Strategije o bezbednosti u zajednici
 
Opštinski nivo
Opštinski Savet za Bezbednost u Zajednici (OSBZ)


Lokalni nivo 
Akcione Grupe za Bezbednost u Zajednici (AGBZ)
Lokalni Saveti za Javnu Bezbednost (LSJB)


Po ovoj strategiji, osnovani su forumi bezbednosti u vecini opština na Kosovu, koji deluju od 2004 godine, osnovana su 22 Opštinska Saveta za Bezbednost u Zajednici, oko 32 Akcione Ekipe za Bezbednost u Zajednici i 27 Lokalna Saveta za Javnu Bezbednost. Glavni cilj je uspostavljanje novih odnosa, podrška postojecem odnosu izmedu clanova zajednice, predstavnika opština i policije, razvoj foruma za medu-sklop i ucešce.

Cilj je da radom ka zajednickom cilju poveca se poštovanje i poverenje kod jedno-drugog gradnjom jakih temelja iz kojih se mogu razmatrati pitanja, zajednicke brige i rešiti lokalni problemi. Željeni rezultat ove saradnje zajednice je smanjenje krima, poboljšanje životnih uslova i bezbednost zajednice. Ucesnici u Opštinskom Savetu za Bezbednost u Zajednici su gradonacelnik, predstavnici NVO, medije, obrazovanje policija, i uloga ovog saveta je savetodavna u vezi pitanja s kojima se suocavaju gradani i podnošenje odgovornim institucijama, što ima za cilj identifikaciju i razmatranje pitanja koja se odnose na zlocine, bezbednost i kvalitet života, kako bi se postigao zajednicki cilj, stvaranje  bezbednije zajednice. Dobar rad i koordinaciju OSBZ moraju imati i sa Akcionim Ekipama za Bezbednost u Zajednici, od kojih zajednica ima višestruku dobit kao što su:

•    Povecana svest o zajednickim aktivnostima zajednice, opštine i policije;
•    Poboljšanje komunikacije izmedu zajednice, opštine i policije;
•    Jasne uloge za smanjenje zlocina i poboljšanje životnih uslova;
•    Povecanje veština za rešavanje problema;
•    Jasna vizija za buducnost;
•    Povecanje svesti u vezi sadašnjih problema/pitanja (psi lutalice, zagadenje životne sredine, seca šuma, oštecenje reka).

Do sad se financiranje projekata o bezbednosti financirano uglavnom od medunarodnih organizacija. Potencijalna opasnost, po predavacu, bila bi ukoliko organizacije se neplanirano i neocekivano povuce. Do bi u velikoj meri ugrozilo koncept bezbednosti u zajednici. Zato, financiranje i planiranje od vlade Kosova je neophodno.

Financijski efekat strategije pokrice se uglavnom od budžeta Kosova, nadovezna i harmoniziran drugim sektorima obrazovanja, policije, MUP-a i opština Kosova. On je izdvojio medunarodne partnere kao što su ICITAP (Americko Pravno Odeljenje) koji je dao veliki doprinos u osnivanju, funkcionalizaciji i delovanje EBZ (Ekipa za bezbednost u zajednicama), podržani od OSCE-a. OSBE je vršila obuku osim OSBZ i za sektor policije u zajednici, ili kako je drugacije poznat, i kao policajac kvarta. U zakljucku, Besnik Tahiri rekao je da koncept bezbednosti u zajednici je stvaranje bezbednog i mirnog okruženja (dobrobit i bezbednost) i vrlo je važan korak za lokalni ekonomski razvoj.

Ova se prezentacija zakljucila mišljenjem Henri Forda koji je uspeo stvoriti lancove posla spajanjem ljudiju koji, uprkos svojim razlikama, zbližili su se jednim zajednickim ciljem „raditi“, a koji kaže: Zbližavanje je pocetak, harmonija u zajednici je napredak ja zajednicki rad je uspeh.

Major Çlirim Hajdini, Kosovska Policija. U Svom predavanju dao je informacije o organizacionoj strukturi Kosovske policije, i bio je usredsreden na broju policijskih stanica, podstanica, itd.