Kosovski institut za lokalnu upravu (KLGI) kao podršku Ministarstvu regionalnog razvoja (MRD), organizovao je radionicu na temu „Trogodišnji nacrt analize kapitalnih investicija sprovedenih od strane razvojnih regiona na Kosovu 2018-2020“.

Ova diskusija je održana u kontekstu podrške koju KLGI institut pruža institucijama tokom faze izrade politika/zakona u oblasti lokalne uprave.

Zajedno sa predstavnicima opština, resornim ministarstvima, Kosovskom agencijom za statistiku (ASK) i Regionalnim razvojnim agencijama (RRA), radionica je imala za cilj da razgovara o glavnim nalazima da „Analiza kapitalnih investicija u razvojnim regionima na Kosovu za period 2018-2020. ” razmišlja o.


Analiza se bavi raspodelom kapitalnih investicija resornih ministarstava tokom 2018-2020. godine, u odnosu na pet razvojnih regiona: Centar, Istok, Sever, Zapad i Jug. Kroz ovo, analiza ima za cilj da promoviše uravnotežen regionalni razvoj, uključivanje svih opština i razvojnih regiona u kapitalne investicije na centralnom nivou.


S druge strane, svrha radionice je promovisanje uravnoteženog regionalnog razvoja uz smanjenje razlika između regiona ili manje razvijenih regiona u socio-ekonomskom smislu.
Cilj KLGI Instituta je da posluži kao platforma za strukturiraniju komunikaciju u izgradnji kapaciteta i izradi zakonskih politika u oblasti regionalnog razvoja.


Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta „Dijalog za evropske opštine (DEM)“ koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške na Kosovu.