Kosovski Institut za Lokalnu Samoupravu (KLGI), nudi fokusiranu podrsku za male opstine

U okviru mentorstva koje nudi Institut KLGI za 14 opstina ispod 22 hiljade stanovnika, kao specificna intervencija koja je proistekla iz projekta "Podrska Snaznim i Odrzivim Opstinama - SSSM" koja je podrzana od strane Ambasade Kraljevine Norveske, danas je, na zahtev Opstine Partes, staf Instituta KLGI odrzao sastanak sa predstavnicima te Opstine.

Na sastanku sa Predsedavajucim Skupstine, sefom Kabineta Predsednika kao i Direktorom Urbanizma, u fokusu diskusije bio je proces dopune-izmene statuta Opstine, aspekti demokratizacije i funkcionalnih pitanja. Na sastanku g-din Mucaj je naveo potrebu da izmene u statutu opstine trebaju biti u saglasnosti sa zakonom o Lokalnoj Samoupravi, sledeci jedan proces siroke konsultacije sa javnoscu kao i fokusirane susrete sa lokalnim akterima.

Predstavnici Partesa su istakli probleme koji proisticu zbog profesionalnih kapaciteta, sa naglaskom potrebe posebnih programa u sektorskim oblastima. Istovremeno, oni veoma cene doprinos koji daje Institut KLGI kroz obuke u sluzbi planiranja, implementacije i procene javnih politika na lokalnom nivou kao i njihovo ukljucivanje u ovim oblastima.

Predstavnici Instituta KLGI su izrazili spremnost da i dalje pruzaju specificnu podrsku opstinama koje imaju ogranicene kapacitete u sektorskim oblastima, istovremeno ce imati i ulogu sagovornika u poboljsanju politika i zakonodavstva u oblasti lokalne uprave.

Nakon sastanka, Predsednik Opstine Partes, Dragan Petkovic, pozdravio je predstavnike Instituta KLGI, zahvaljujuci na dosadasnjoj korektnoj saradnji i profesionalnoj podrsci koja se pruza ovoj opstini.