Institut KLGI i ReSPA putem saradnje imaju za cilj unapredjenje iskustava i modela u oblasti reforme uprave i javnih usluga

Izvrsni Direktor Kosovskog Instituta za Lokalnu Samoupravu (KLGI) , g-din Besnik Muçaj, susreo se sa Rukovodiocem Programa u Regionalnoj Skoli Javne Uprave (ReSPA), g-dja Zorana Gajic, zajedno sa Koordinatorom za Kosovo, g-din Visar Xani. G-dja Gajic boravi na Kosovu sa jednom novom misijom u oblasti javne Uprave.

Polazeci od lokalne demokratije pa sve do sektorijalnih usluga, a nakon jedne opste prezentacije funkcionalnosti lokalne uprave na Kosovu, g-din Mucaj je predstavio rad Instituta KLGI putem naprednih programa obuke u oblasti Javne Uprave na lokalnom nivou.

Zajednicki je zakljucak da se zapocne saradnja u ovoj oblasti pocev od oktombra, sa diskusijama vezano sa regionalnom analizom za pruzanje usluga koje su vrsene od strane ReSPA. U tom smislu od sledece godine, ReSPA ce pruziti Institutu KLGI profesionalnu ekspertizu putem eksperata u specificnim oblastima.

S'tim u vezi, u oblasti pruzanja integriranih usluga, ReSPA i KLGI imaju za cilj da organizuju studijske posete u regionu pa i shire. Ovo je jedan vazan korak za Institut KLGI da putem profesionalnog iskustva ReSPA koristiti unapredjena saznanja, ujedno slediti napredne regionalne i evropske modele.