Institut KLGI i MALU osnazuju stratesko partnerstvo u interesu podrske opstina.

Kosovski Institut za Lokalnu Samoupravu (KLGI ) produbio je saradnju sa Ministarstvom Administracije Lokalne Uprave (MALU) putem potpisivanja sporazuma o saradnji sa ciljem za jacanje i dalji razvoj lokalnog nivoa.

Na ceremoniji potpisa sporazuma o saradnji u ime Ministarstva Administracije Lokalne Uprave, sporazum potpisan od strane ministra, predstavila je generalni sekretar, g-djica Rozafa Ukimeraj, i potpisan takodje od Izvrsnog Direktora Instituta KLGI, g-din. Besnik Muçaj.

Cilj sporazuma se povezuje sa jacanjem i intenzitetom strateske saradnje izmedju MALU i Instituta KLGI, koji se sastoji na daljem jacanju lokalne demokratije, promociji principa dobre uprave kao i poboljsanju performansi. Ovo se pokusava postici putem stalne komunikacije, zajednickih aktivnosti sa fokusom lokalnu samoupravu, razmenu ideja i profesionalne ekspertize kao i osnazivanje medju-institucionalne saradnje.

Institut KLGI kao i MALU u kontinuitetu su promovisali i preduzimali zajednicke inicijative u interesu opstina, a sporazum otvara novo poglavlje postavljanja strateskih ciljeva za razvoj programa i projekata u interesu opstina i gradjana.