Apliciraj za LGA – peta generacija –V–

Kosovski institut za lokalnu upravu obijavljuje konkurs za prijem pet (5) kandidata iz civilnog društva za petu generaciju (V) – edukativnog programa “Akademija za lokalnu upravu”. Prijem kandidata će biti zasnovan na proceni zasluge i dole opisanih kriterijuma. Isto tako ohbrabrujemo i apliciranje žena i kandidata geografskog i etničkog predstavništva zemlje.

Ko može aplicirati?


Kandidati koji mogu aplicirati za pohađanje programa trebaju ispuniti dole navedene kriterijume:

    Kandidati trebaju biti do 40 godina starosti;

    Aktivni ili zainteresovani za demokraciju i lokalnu upravu;

    Predstavnik civilnog društva; aktivisti lokalnog nivoa; stručnjak u oblastima koje tretiraju lokalnu upravu; student.

Plan i program ‘Akademije za lokalnu upravu’ se pruža u pet modula, 2-3 dana na šestomesečni period. Akademija za lokalnu upravu je platforma kojom ciljamo unapređenje lokalne uprave, a posebno povećanje kapaciteta opština za pružanje kvalitetnih usluga.

Ovim programom donosimo i iskustvo domaćih i međunarodnih predavača, omogućavajući razmenu iskustava, putem poseta u regionu i Evropi. Program počinje treće nedelje septembra i traje šest meseci. Za vašu informaciju, učesnici nemaju finansijske obaveze osim dobijanja službene dozvole za učešće (ako ste zaposleni), uključujući i radne dane.

Apliciranje se vrši putem elektronske pošte: [email protected]

Kandidati trebaju dostaviti:

1.    CV

2.    Pismo motivacije za učešće

3.    Pismo preporuke namenjeno za ovaj program, potpisano i overeno od strane poslodavca ili institucije koju predstavlja.

Rok za apliciranje traje do 15 septembra (utorak) 2015

 
nakon završetka roka za konkurisanje, kandidati će biti obavešteni o njihovoj selekciji.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na e-mail adresi: [email protected]; mob: +377 (0) 45 600 066; veb stranici: www.klgi-ks.com.

Projekat podržan od strane Norveške Ambasade i FES (Friedrich Ebert)