O KLGI-u

Kosovski institut za lokalnu samoupravu (KLGI) je think - tank institut, namenjen poboljšanju efikasnosti i efektivnosti lokalne uprave na Kosovu. Kosovski institut za lokalnu samoupravu (KLGI) je osnovan vec pet godina (2008) od strane strucnjaka lokalne uprave. KLGI je profesionalna institucija, medunarodni model koji se angažuje da zemlja uspešno prevazide procese integracije u EU.

KLGI ima za cilj da doprinese nastavku procesa reformi po pitanjima lokalne uprave i unapredi decentralizovani sistem vladavine, sa posebnim osvrtom na povecanje pružanja odgovornosti i razvoju kapaciteta na opštinskom nivou.