Područje rada

Dobro upravljanje i učinak

Održivi razvoj i lokalne finansije

Efikasna javna politika i efikasne javne usluge

Funkcionalnost i reforme u lokalnoj upravi

Područje rada

08 December 2021

Radionica na temu "Nacrt trogodišnje analize za kapitalne investicije realizovane od strane razvojnih regiona na Kosovu 2018-2020"

30 November 2021

Radionica na temu „Lokalna samouprava u izveštaju o napretku“

03 November 2021

Radionica na kojoj će se razgovarati o koordinaciji rada forumskih organizacija i izradi zajedničke agende prema lokalnoj samoupravi

05 October 2021

Radionica na temu „Plan za implementaciju Strategije lokalnog ekonomskog razvoja“

17 September 2021

Radionica o procesu izrade Nacrta zakona o regionalnom razvoju

31 August 2021

Radionica „Izazovi mladih na lokalnom nivou“

27 August 2021

Radionica na temu „Napredak i izazovi u implementaciji programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo, IPA II 2014 – 2020“

26 August 2021

Radionica na temu „Izazovi sa kojima se suočavaju zajednice na lokalnom nivou“

25 August 2021

Radionica na temu „Izazovi sa kojima se suočavaju žene na lokalnom nivou“