Područje rada

Dobro upravljanje i učinak

Održivi razvoj i lokalne finansije

Efikasna javna politika i efikasne javne usluge

Funkcionalnost i reforme u lokalnoj upravi

Područje rada

05 December 2019

Trodnevna radionica na temu "Proces javnih konsultacija o opštinskim aktima", "Gradski hotel" Prizren, Republika Kosovo.

15 November 2019

Radionica na temu „Okvir lokalnih finansija i finansijsko planiranje“, konferencijska sala „Orion“ Priština - 10:00

07 November 2019

Radionica - Konsultacije o "Administrativnom uputstvu o postupku osnivanja, sastavu i nadležnostima stalnih odbora u opštini" - Konionska sala Orion Priština - 10:00 .

25 October 2019

Radionica - „Organizacija i funkcionisanje obaveznih odbora“, sala za konferencije „Orion“ Priština - 10:00

23 October 2019

Konsultativni sastanak za razmatranje nacrta dokumenta "Pokazatelji za prac╠üenje uravnoteženog društveno-ekonomskog regionalnog razvoja na Kosovu", sala za konferencije "Orion" Priština - 10:00

24 September 2019

Radionica - "Predstavljanje nacrta Strategije regionalnog razvoja 2020-2030 '', Pristina Forest Beech Hall - Priština 10:00

19 September 2019

Radionica - Predstavljanje konačnog nacrta „Analize kapitalnih ulaganja resornih ministarstava na lokalnom i regionalnom nivou u 2018. godini“, sala za konferencije „Orion“ Priština - 10:00

13 September 2019

Radionica - "Formula finansiranja i kriterijuma za poseban grant za socijalne usluge", "Pristina Forest Beech Hall" - Priština 10:00

02 August 2019

Radionica - "Formula finansiranja i kriterijuma za poseban grant za socijalne usluge", "Pristina Forest Beech Hall" - Priština 10:00