Područje rada

Dobro upravljanje i učinak

Održivi razvoj i lokalne finansije

Efikasna javna politika i efikasne javne usluge

Funkcionalnost i reforme u lokalnoj upravi

Područje rada

03 November 2021

Radionica na kojoj će se razgovarati o koordinaciji rada forumskih organizacija i izradi zajedničke agende prema lokalnoj samoupravi

05 October 2021

Radionica na temu „Plan za implementaciju Strategije lokalnog ekonomskog razvoja“

17 September 2021

Radionica o procesu izrade Nacrta zakona o regionalnom razvoju

31 August 2021

Radionica „Izazovi mladih na lokalnom nivou“

27 August 2021

Radionica na temu „Napredak i izazovi u implementaciji programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo, IPA II 2014 – 2020“

26 August 2021

Radionica na temu „Izazovi sa kojima se suočavaju zajednice na lokalnom nivou“

25 August 2021

Radionica na temu „Izazovi sa kojima se suočavaju žene na lokalnom nivou“

06 August 2021

Radionica na temu „Identifikovanje nejasnoća, pravni sukob i rešavanje u procesu preispitivanja Zakona o lokalnoj samoupravi“

08 July 2021

Radionica na temu "Političke analize i javno komuniciranje".