Područje rada

Dobro upravljanje i učinak

Održivi razvoj i lokalne finansije

Efikasna javna politika i efikasne javne usluge

Funkcionalnost i reforme u lokalnoj upravi

Područje rada

21 February 2019

Sastanak sa lokalnim vladinim organizacijama u regionu Gnjilane - Konferencijska sala "ABC" u Gnjilane, od 13:00

14 February 2019

Sastanak sa lokalnim vladinim organizacijama u regionu Prizrena - Kino "Lumbardhi" u Prizrenu, od 13:00

08 February 2019

Sastanak sa lokalnim organizacijama civilnog društva u regionu Peći - Hotel "Dukagjini".

25 January 2019

Javna rasprava o dva nacrta administrativnih uputstava koje je izradilo Ministarstvo finansija - "Orion", Priština, vreme 13:00 - 15:00

23 November 2018

Sesija “Izgradnja kapaciteta kancelarije unutrasnjeg revizora za pracenje, procenu i savetovanje” - "Orion" 10: 00-13: 00

15 November 2018

Regionalni sastanak sa organizacijama civilnog društva u regionu Uroševca, od 13:00

09 November 2018

Javna rasprava na temu "Lokalna Politika Obrazovanja" od 10:00 sati, "Orion" - Priština

05 November 2018

Sesija obuke o "Finansijskom okviru, izvršenju budžeta i izvještavanju na lokalnom nivou" - Hala "Orion" Priština

02 November 2018

Radionica (tri dana) za izradu Nacrta zakona o finansiranju lokalne samouprave (LFPL) - Republika Albanija