Područje rada

Dobro upravljanje i učinak

Održivi razvoj i lokalne finansije

Efikasna javna politika i efikasne javne usluge

Funkcionalnost i reforme u lokalnoj upravi

Područje rada

11 October 2018

"Grantovi učinka i stimulacije za opštine" - Skupština opštine Klina

05 October 2018

"Pružanje socijalnih usluga - izazovi i potrebe za promjenama", 'Orion' konferencijski centar Pristina