Područje rada

Dobro upravljanje i učinak

Održivi razvoj i lokalne finansije

Efikasna javna politika i efikasne javne usluge

Funkcionalnost i reforme u lokalnoj upravi

Područje rada

23 April 2019

Javna rasprava na temu "Politika na lokalnom nivou na lokalnom nivou", Orion Konferencijska sala Priština - vreme 13:00

11 April 2019

Jednodnevna radionica na temu "Strategija regionalnog razvoja 2019-2029" - Orion, Priština - Vreme 10:00

02 April 2019

Prijem ambasadora Kraljevine Norveške na Kosovu za gradonačelnike / diskusiju za lokalnu upravu

29 March 2019

Jednodnevna radionica na temu "Predstavljanje zakonskog paketa o transparentnosti opština" - sala za konferencije "Orion", Priština - 10:00

21 March 2019

Trodnevna radionica za izradu nacrta zakona o finansiranju lokalne samouprave - Drač, Republika Albanija

14 March 2019

Dvodnevna radionica o međuopštinskoj i među-zajedničkoj saradnji, sala za konferencije 'Orion' - Priština (vreme - 10:00) / 14-15 Mars 2019

08 March 2019

Jednodnevna radionica za izradu Nacrta zakona o Finansiranju Lokalne Samouprave (NFLS), "Konferencijska dvorana Orion", Priština - od 11:00.

28 February 2019

Sastanak sa lokalnim organizacijama civilnog društva u regionu Đakovice - u prostorijama organizacije "Inovacioni Centar Jakova" - Đakovica, od 13:00 časova.

21 February 2019

Sastanak sa lokalnim vladinim organizacijama u regionu Gnjilane - Konferencijska sala "ABC" u Gnjilane, od 13:00