Područje rada

Dobro upravljanje i učinak

Održivi razvoj i lokalne finansije

Efikasna javna politika i efikasne javne usluge

Funkcionalnost i reforme u lokalnoj upravi

Područje rada

23 July 2020

Radionica - Rasprava o Strategiji regionalnog razvoja i adrese komentara primljenih od Kancelarije za strateško planiranje, "Pristina Forest Beech Hall" - Priština 10:00​

27 February 2020

Radionica - " Zakup nepokretne imovine opštini ", "Pristina Forest Beech Hall" - Priština 10:00​

13 February 2020

Radionica na temu “Izmene i dopune Zakona o zakupu i korišćenju nepokretne imovine opštine“, konferencijska sala „Orion“ Priština - 10:00​

31 January 2020

Radionica na temu “Uloga seoskih saveta i gradskih susedstava u razvoju lokalne demokratije“, konferencijska sala „Orion“ Priština - 10:00​

05 December 2019

Trodnevna radionica na temu "Proces javnih konsultacija o opštinskim aktima", "Gradski hotel" Prizren, Republika Kosovo.

15 November 2019

Radionica na temu „Okvir lokalnih finansija i finansijsko planiranje“, konferencijska sala „Orion“ Priština - 10:00

07 November 2019

Radionica - Konsultacije o "Administrativnom uputstvu o postupku osnivanja, sastavu i nadležnostima stalnih odbora u opštini" - Konionska sala Orion Priština - 10:00 .

25 October 2019

Radionica - „Organizacija i funkcionisanje obaveznih odbora“, sala za konferencije „Orion“ Priština - 10:00

23 October 2019

Konsultativni sastanak za razmatranje nacrta dokumenta "Pokazatelji za praćenje uravnoteženog društveno-ekonomskog regionalnog razvoja na Kosovu", sala za konferencije "Orion" Priština - 10:00