Marrëveshje për Grant në mes të Ambasadës Norvegjeze në Kosovë dhe Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale në Kosovë – Projekti SSSM