Instituti KLGi harmonizon programet me komunat

Në kuadër të projektit “Një përpjekje drejt një qeverisje lokale të qëndrueshme dhe funksionale”, përfaqësues të Institutit KLGi, të prirë nga drejtori ekzekutiv, z. Besnik Tahiri takuan kryetarin e Komunës së Vitisë, z. Sokol Haliti dhe Kryetarin e Hanit të Elezit, z. Rufki Suma, me ç’rast i njoftuan lidhur me programin dhe diskutuan për fushat e intervenimit në funksion të rritjes së efikasitetit, cilësisë së shërbimeve dhe performancës së komunave.

Njëkohësisht, përfaqësuesit e Institutit KLGi patën rastin të njihen edhe me zhvillimet aktuale dhe nevojat konkrete të komunave duke i harmonizuar ato në plotni me fushat e intervenimit të programit. Me këtë rast, u dorëzuan kryetarëve të komunave edhe buletinin “Mujori i Komunave”, që pasqyron ngjarjet dhe aktivitet që ndodhin në dhe përreth Komunave të Kosovës, si produkt i portalit informativ INFOKOMUNA dhe Institutit KLGi.

Për më tepër, z. Haliti dhe z. Suma u njoftuan për fazën e parë të angazhimit të Institutit KLGi dhe portalit INFOKOMUNA që ndërlidhet me hartimin e një udhëzuesi për standardizim dhe komunikim efektiv me synimin për të ngritur kapacitetet profesionale dhe koordinuese të zyrave për marrëdhënie me publikun, duke u bazuar në praktikat rajonale dhe trendet ndërkombëtare të komunikimit, transparencës dhe llogaridhënies.

Dy palët shprehën gatishmërinë e plotë për bashkëpunim në kuadrin e angazhimeve dhe përkrahjes së dyanshme drejt fuqizimit të nivelit lokal. Projekti “Një përpjekje drejt një qeverisje lokale të qëndrueshme dhe funksionale” përpos që shërben si mjet i intervenimit përmes fushave të trajnimit, po ashtu mundëson angazhimin e plotë në teren, më afër komunave dhe qytetarëve.