Fushat e operimit

Qeverisja e Mirë dhe Performanca

Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Financat Lokale

Politika Publike Efektive dhe Shërbimet Publike Efikase

Funksionaliteti dhe Reformat në Qeverisje Lokale

Kalendari i ngjarjeve

21 Shkurt 2019

Takim me Organizatat e Shoqërisë Civile në Nivel Lokal në Regjioni e Gjilanit – Sallën e Konferencave “ABC” në Gjilan, nga ora 13:00

14 Shkurt 2019

Takim me Organizatat e Shoqërisë Civile në Nivel Lokal në Regjioni e Prizrenit – Kino “Lumbardhi” në Prizren, nga ora 13:00

08 Shkurt 2019

Takim me Organizatat e Shoqërisë Civile në Nivel Lokal në Regjioni e Pejës – Hotel “Dukagjini”.

25 Janar 2019

Diskutimin publik për dy Projekt-Udhëzimet Administrative të hartuara nga Ministria e Financave – ‘Orion’, Prishtinë, ora 13:00 – 15:00

23 Nëntor 2018

Sesionin trajnues me temën “Ngritja e kapacitetit të zyrave të auditorit të brendshëm për monitorim, vlerësim dhe këshillim” – ‘Orion’ ora 10:00 – 13:00

15 Nëntor 2018

Takim regjional me Organizatat e Shoqërisë Civile në rajonin e Ferizajit, nga ora 13:00

09 Nëntor 2018

Diskutimin publik me temën “Politikat e Arsimit në Nivel Lokal” nga ora 10:00, “Orion” – Prishtinë

05 Nëntor 2018

Sesion trajnues me temën “Korniza financiare, ekzekutimi dhe raportimi i buxhetit në nivelin lokal” – Salla “Orion” Prishtinë

02 Nëntor 2018

Punëtori (tre-ditor) për draftimin e Projektligjit të Financave të Pushtetit Lokal (LFPL) – Republika e Shqipërisë

KLGI në media