Fushat e operimit

Qeverisja e Mirë dhe Performanca

Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Financat Lokale

Politika Publike Efektive dhe Shërbimet Publike Efikase

Funksionaliteti dhe Reformat në Qeverisje Lokale

Kalendari i ngjarjeve

11 Tetor 2018

‘Performancën dhe Grantet Stimuluese për Komunat’ - Kuvendi Komunal Klinë

05 Tetor 2018

“Ofrimi i Shërbimeve Sociale - Sfidat dhe nevoja për ndryshim”, Salla e konferencave ‘Orion’ Prishtinë

21 Shtator 2018

‘Sfidat e Administratës Komunale karshi Reformës në Administratë Publike’
Vushtrri, Kalaja e Vjetër e Qytetit,

13 Shtator 2018

"Takimi Konsultativ për Ligjin e Financave të Pushtetit Lokal (LFPL) me akterët e shoqërisë civile"

19 Qershor 2018

Vizit studimore në rajon me qëllim të shkëmbimit të përvojave në fushën e financave lokale - 19-21 Qershor 2018

28 Maj 2018

Vizitë studimore ne Republikën e Maqedonisë - “Bashkëpunimi ndër-komunal” (E MBYLLUR)

03 Maj 2018

“Planifikimi i qëndrueshëm shmang copëzimin e politikave dhe buxheteve” (E MBYLLUR)

KLGI në media