Fushat e operimit

Qeverisja e Mirë dhe Performanca

Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Financat Lokale

Politika Publike Efektive dhe Shërbimet Publike Efikase

Funksionaliteti dhe Reformat në Qeverisje Lokale

Kalendari i ngjarjeve

02 Gusht 2019

Punëtori - “Formula e Financimit dhe Kritereve për Grantin e Veçantë për Shërbimet Sociale”, Salla “Pylli i Arinjve Prishtina” Prishtinë – ora 10:00

25 Korrik 2019

Punëtori - “Hartimi i Strategjisë për Zhvillim Rajonal 2020 - 2030”, Salla “Pylli i Arinjve Prishtina” Prishtinë – ora 10:00

20 Qershor 2019

Punëtori për Hartimi i Strategjisë për Zhvillim Rajonal 2020 - 2030 – ‘Pylli i Arinjve Prishtina’, Prishtinë

30 Maj 2019

Vizitë studimore me temën “Formula e Financimit dhe Kritereve për Grantin e Veçantë për Shërbimet Sociale” në Republikën e Shqipërisë

29 Maj 2019

Punëtori dy ditore për Draftimi e Projektligjit për Financat e Pushtetit Lokal – Amazon Hotel, Obiliq

24 Maj 2019

Punëtori - “Formula e Financimit dhe Kritereve për Grantin e Veçantë për Shërbimet Sociale”, Salla “Pylli i Arinjve Prishtina” Prishtinë – ora 10:00

23 Maj 2019

Punëtori - “Roli i institucioneve në rritjen e bashkëpunimit ndër-komunitar në nivel lokal”, Salla e konferencave ‘Orion’ Prishtinë – ora 10:00

08 Maj 2019

Punëtori - “Projekt-Udhëzimi Administrativ për Organizimin, Funksionimin dhe Bashkëpunimin e Komunave me Fshatra, Vendbanimet dhe Lagjet Urbane”, Salla e konferencave ‘Orion’ Prishtinë – ora 11:00

06 Maj 2019

Punëtori - “Formula e Financimit dhe Kritereve për Grantin e Veçantë për Shërbimet Sociale”, Salla e konferencave ‘Orion’ Prishtinë – ora 10:00

KLGI në media