Fushat e operimit

Qeverisja e Mirë dhe Performanca

Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Financat Lokale

Politika Publike Efektive dhe Shërbimet Publike Efikase

Funksionaliteti dhe Reformat në Qeverisje Lokale

Kalendari i ngjarjeve

08 Dhjetor 2021

Punëtori lidhur me temën ”Draft Analiza trevjeçare për Investimet Kapitale të realizuara sipas rajoneve zhvillimore në Kosovë 2018-2020”

30 Nëntor 2021

Punëtori lidhur me temën “Qeverisja Lokale në Raportin e Progresit”

03 Nëntor 2021

Punëtori për të diskutuar lidhur me koordinimin e punës së organizatave të forumit, dhe hartimin e agjendës së përbashkët karshi qeverisjes locale

05 Tetor 2021

Punëtori për të diskutuar “Planin për zbatimin e Strategjisë për Zhvillim Ekonomik Lokal”

17 Shtator 2021

Punëtori lidhur me procesin e hartimit të Projektligjit për Zhvillim Rajonal

31 Gusht 2021

Punëtori me temën “Sfidat e të rinjve në nivelin lokal”

27 Gusht 2021

Punëtorin me temën “Progresi dhe sfidat në zbatimin e programit të bashkëpunimit ndërkufitar Mali i Zi – Kosovë, IPA II 2014 – 2020”

26 Gusht 2021

Punëtori me temën “Sfidat me të cilat ballafaqohen komunitetet në nivelin lokal”

25 Gusht 2021

Punëtori me temën “Sfidat me të cilat ballafaqohen gratë në nivelin lokal”

KLGI në media