Fushat e operimit

Qeverisja e Mirë dhe Performanca

Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Financat Lokale

Politika Publike Efektive dhe Shërbimet Publike Efikase

Funksionaliteti dhe Reformat në Qeverisje Lokale

Kalendari i ngjarjeve

03 Qershor 2020

Punëtoria e dytë online me temën “Analiza për Investime kapitale të realizuara sipas rajoneve zhvillimore në vitin 2019” – Takim virtual, Prishtinë – Ora 10:00

29 Maj 2020

Punëtori online me temën “Analiza për Investime kapitale të realizuara sipas rajoneve zhvillimore në vitin 2019” – Takim virtual, Prishtinë – Ora 10:00

27 Shkurt 2020

Punëtori - “Dhënia në Shfrytëzim të Pronës së Paluajtshme të Komunës”, Salla “Pylli i Arinjve Prishtina” Prishtinë – ora 10:00​

13 Shkurt 2020

Punëtorin me temën “Ndryshimet në Ligjin për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbim të Pronës së Paluajtshme të Komunës”, Salla e Konferencave “Orion” Prishtinë – ora 10:00​

31 Janar 2020

Punëtorin me temën “Roli i Këshillave të Fshatrave dhe Lagjeve Urbane në Zhvillimin e Demokracisë Lokale”, Salla e Konferencave “Orion” Prishtinë – ora 10:00​

05 Dhjetor 2019

Punëtori tre ditore me temën “Procesi i konsultimit publik të akteve komunale”, “City Hotel” Prizren, Republika e Kosovës.

15 Nëntor 2019

Punëtorin me temën “Kornizën e Financave Lokale dhe Planifikimin Financiar”, Salla e Konferencave “Orion” Prishtinë – ora 10:00

07 Nëntor 2019

Punëtori - Konsultimi i “Udhëzimi Administrativ për Procedurën e Themelimit, Përbërjen dhe Kompetencat e Komiteteve të Përhershme në Komunë” - Salla e konferencave “Orion” Prishtinë – ora 10:00

25 Tetor 2019

Punëtori - ‘Organizimi dhe Funksionimi i Komiteteve Obligative’, Salla e Konferencave “Orion” Prishtinë – ora 10:00

KLGI në media