Fushat e operimit

Qeverisja e Mirë dhe Performanca

Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Financat Lokale

Politika Publike Efektive dhe Shërbimet Publike Efikase

Funksionaliteti dhe Reformat në Qeverisje Lokale

Kalendari i ngjarjeve

23 Nëntor 2018

Sesionin trajnues me temën “Ngritja e kapacitetit të zyrave të auditorit të brendshëm për monitorim, vlerësim dhe këshillim” – ‘Orion’ ora 10:00 – 13:00

15 Nëntor 2018

Takim regjional me Organizatat e Shoqërisë Civile në rajonin e Ferizajit, nga ora 13:00

09 Nëntor 2018

Diskutimin publik me temën “Politikat e Arsimit në Nivel Lokal” nga ora 10:00, “Orion” – Prishtinë

05 Nëntor 2018

Sesion trajnues me temën “Korniza financiare, ekzekutimi dhe raportimi i buxhetit në nivelin lokal” – Salla “Orion” Prishtinë

02 Nëntor 2018

Punëtori (tre-ditor) për draftimin e Projektligjit të Financave të Pushtetit Lokal (LFPL) – Republika e Shqipërisë

30 Tetor 2018

Konferenca me titullin “Mekanizmat Institucional në Funksion të Mbrojtjes së Punëtorëve” – “Orion” Prishtinë

26 Tetor 2018

Sesion trajnues me temën ‘Si të përmirësohen hartimi, monitorimi dhe implementimi i strategjive’ – objekti i Qeverisë së Republikës së Kosovës.

24 Tetor 2018

Takim regjional me organizatat e shoqërisë civile në regjionin e Prishtinës – Zyrat e Institutit KLGI në Prishtinë

17 Tetor 2018

‘Kornizën e Financave Lokale dhe Planifikimin Financiar’ - Sallën e Konferencave ‘Orion’

KLGI në media