Fushat e operimit

Qeverisja e Mirë dhe Performanca

Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Financat Lokale

Politika Publike Efektive dhe Shërbimet Publike Efikase

Funksionaliteti dhe Reformat në Qeverisje Lokale

Kalendari i ngjarjeve

06 Gusht 2021

Punëtori me temën "Identifikimi i dykuptimësive, kolizionit ligjor dhe adresimi në procesin e rishikimit të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale"

08 Korrik 2021

Punëtori me temën “Analiza Politike dhe Komunikimi Publik”.

06 Korrik 2021

Punëtori me temën “Sfidat, problemet dhe ngecjet në fushën e zhvillimit rajonal”.

02 Korrik 2021

Punëtori me temën “Ridizajnimi i skemës së granteve për Komuna, bizneset dhe shoqërinë civile, në kuadër të programit për zhvillim rajonal”.

19 Qershor 2021

Punëtori me temën "KLGI dhe FES nisin programin “Akademia e të Rinjve për Qeverisje Lokale"

26 Shkurt 2021

Punëtori virtuale me temën “Roli i të rinjve në fuqizimin e politikave lokale, modeli i kongresit të të rinjve në Shqipëri dhe Kosovë’

24 Shkurt 2021

Diskutim me koordinatorë të performancës së komunave, Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Leposaviq dhe Zubin Potok

23 Shkurt 2021

Punëtori virtuale me temën “Parimet e lidershipit transformues dhe roli i grave në këtë proces”

20 Janar 2021

Punëtori me temen "Prezantimi dhe diskutimi i agjendës së përbashkët të aktiviteteve me fokus në zhvillimin rajonal të balancuar"

KLGI në media