Fushat e operimit

Qeverisja e Mirë dhe Performanca

Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Financat Lokale

Politika Publike Efektive dhe Shërbimet Publike Efikase

Funksionaliteti dhe Reformat në Qeverisje Lokale

Kalendari i ngjarjeve

24 Maj 2019

Punëtori - “Formula e Financimit dhe Kritereve për Grantin e Veçantë për Shërbimet Sociale”, Salla “Pylli i Arinjve Prishtina” Prishtinë – ora 10:00

23 Maj 2019

Punëtori - “Roli i institucioneve në rritjen e bashkëpunimit ndër-komunitar në nivel lokal”, Salla e konferencave ‘Orion’ Prishtinë – ora 10:00

08 Maj 2019

Punëtori - “Projekt-Udhëzimi Administrativ për Organizimin, Funksionimin dhe Bashkëpunimin e Komunave me Fshatra, Vendbanimet dhe Lagjet Urbane”, Salla e konferencave ‘Orion’ Prishtinë – ora 11:00

06 Maj 2019

Punëtori - “Formula e Financimit dhe Kritereve për Grantin e Veçantë për Shërbimet Sociale”, Salla e konferencave ‘Orion’ Prishtinë – ora 10:00

23 Prill 2019

Diskutim Publik me temën - “Politikat e Ambientit në Nivel Lokal”, Salla e konferencave ‘Orion’ Prishtinë – ora 13:00

11 Prill 2019

Punëtori një ditore me temën “Strategjia për Zhvillim Rajonal 2019-2029” – Orion, Prishtinë – Ora 10:00

02 Prill 2019

Pritje nga Ambasadori i Mbreterisë së Norvegjisë në Kosovë për Kryetarët e Komunave/Diskutim për Qeverisje Lokale

29 Mars 2019

Punëtoria një ditore me temën “Prezantimi i Pakos Ligjore për Transparencë Komunale” - Salla e Konferencave “Orion”, Prishtinë – ora 10:00

21 Mars 2019

Punëtori tre ditore në Draftimin e Projektligjit për Financat e Pushtetit Lokal – Durrës, Republika e Shqipërisë

KLGI në media