Fushat e operimit

Qeverisja e Mirë dhe Performanca

Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Financat Lokale

Politika Publike Efektive dhe Shërbimet Publike Efikase

Funksionaliteti dhe Reformat në Qeverisje Lokale

Kalendari i ngjarjeve

24 Shtator 2019

Punëtori - ''Prezantimi i draftit të Strategjisë për Zhvillim Rajonal 2020-2030'', Salla Pylli i Arinjve Prishtina - Prishtinë – ora 10:00

19 Shtator 2019

Punëtori - Prezantimi i Draftit final të “Analizës për Investime Kapitale të Ministrive të Linjës në Nivel Lokal dhe Rajonal në vitin 2018”, Salla e Konferencave “Orion” Prishtinë – ora 10:00

13 Shtator 2019

Punëtori - “Formula e Financimit dhe Kritereve për Grantin e Veçantë për Shërbimet Sociale”, Salla “Pylli i Arinjve Prishtina” Prishtinë – ora 10:00

02 Gusht 2019

Punëtori - “Formula e Financimit dhe Kritereve për Grantin e Veçantë për Shërbimet Sociale”, Salla “Pylli i Arinjve Prishtina” Prishtinë – ora 10:00

25 Korrik 2019

Punëtori - “Hartimi i Strategjisë për Zhvillim Rajonal 2020 - 2030”, Salla “Pylli i Arinjve Prishtina” Prishtinë – ora 10:00

20 Qershor 2019

Punëtori për Hartimi i Strategjisë për Zhvillim Rajonal 2020 - 2030 – ‘Pylli i Arinjve Prishtina’, Prishtinë

30 Maj 2019

Vizitë studimore me temën “Formula e Financimit dhe Kritereve për Grantin e Veçantë për Shërbimet Sociale” në Republikën e Shqipërisë

29 Maj 2019

Punëtori dy ditore për Draftimi e Projektligjit për Financat e Pushtetit Lokal – Amazon Hotel, Obiliq

24 Maj 2019

Punëtori - “Formula e Financimit dhe Kritereve për Grantin e Veçantë për Shërbimet Sociale”, Salla “Pylli i Arinjve Prishtina” Prishtinë – ora 10:00

KLGI në media