Fushat e operimit

Qeverisja e Mirë dhe Performanca

Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Financat Lokale

Politika Publike Efektive dhe Shërbimet Publike Efikase

Funksionaliteti dhe Reformat në Qeverisje Lokale

Kalendari i ngjarjeve

23 Korrik 2020

Punëtori – Diskutimi i draftit të Strategjisë për Zhvillim Rajonal dhe adresimin e komenteve të pranuara nga Zyra për Planifikim Strategjik, Salla “Pylli i Arinjve Prishtina” Prishtinë – ora 10:00​

26 Qershor 2020

Punëtoria online me temën “Planifikimi i financimit të shërbimeve sociale në nivel lokal” – Takim virtual, Prishtinë – Ora 10:00

11 Qershor 2020

Punëtoria online me temën “Roli i këshillave të fshatrave dhe lagjeve urbane në zhvillimin e demokracisë lokale” – Takim virtual, Prishtinë – Ora 10:00

03 Qershor 2020

Punëtoria e dytë online me temën “Analiza për Investime kapitale të realizuara sipas rajoneve zhvillimore në vitin 2019” – Takim virtual, Prishtinë – Ora 10:00

29 Maj 2020

Punëtori online me temën “Analiza për Investime kapitale të realizuara sipas rajoneve zhvillimore në vitin 2019” – Takim virtual, Prishtinë – Ora 10:00

27 Shkurt 2020

Punëtori - “Dhënia në Shfrytëzim të Pronës së Paluajtshme të Komunës”, Salla “Pylli i Arinjve Prishtina” Prishtinë – ora 10:00​

13 Shkurt 2020

Punëtorin me temën “Ndryshimet në Ligjin për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbim të Pronës së Paluajtshme të Komunës”, Salla e Konferencave “Orion” Prishtinë – ora 10:00​

31 Janar 2020

Punëtorin me temën “Roli i Këshillave të Fshatrave dhe Lagjeve Urbane në Zhvillimin e Demokracisë Lokale”, Salla e Konferencave “Orion” Prishtinë – ora 10:00​

05 Dhjetor 2019

Punëtori tre ditore me temën “Procesi i konsultimit publik të akteve komunale”, “City Hotel” Prizren, Republika e Kosovës.

KLGI në media