Fushat e operimit

Qeverisja e Mirë dhe Performanca

Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Financat Lokale

Politika Publike Efektive dhe Shërbimet Publike Efikase

Funksionaliteti dhe Reformat në Qeverisje Lokale

Kalendari i ngjarjeve

19 Qershor 2018

Vizit studimore në rajon me qëllim të shkëmbimit të përvojave në fushën e financave lokale - 19-21 Qershor 2018

28 Maj 2018

Vizitë studimore ne Republikën e Maqedonisë - “Bashkëpunimi ndër-komunal” (E MBYLLUR)

03 Maj 2018

“Planifikimi i qëndrueshëm shmang copëzimin e politikave dhe buxheteve” (E MBYLLUR)

21 Dhjetor 2017

Ngjarja Vjetore dhe Ndarja e "Çmimit për Demokraci Lokale"

17 Nëntor 2017

Konferenca Vjetore/Lansimi i Gjeneratës së VI - Programi - "LGA"

19 Shtator 2017

Ceremonia e Diplomimit - "Akedemia për Qeverisje Lokale"

KLGI në media